OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Kalkulacija delovne ure v avtoservisnem obratu

Sekcija avtoserviserjev že mnogo let med svojimi člani predstavljati in promovirati računalniški program »kalkulacija cene delovne ure v avtoservisnem obratu«.

Izdelavo računalniškega programa izračuna cene delovne ure v avtoservisnem obratu je sekcija pripravila za svoje člane, saj člani pogosto izpostavljajo vprašanja, kakšna cena delovne ure je prava in kakšna je primerna. Program omogoča avtoserviserju izračunati informativni izračun njegove delovne ure v njegovem obratu. S programom servis lahko točno določi urno postavko za opravljeno storitev in hkrati lahko preveri, v kolikšni meri s svojo urno postavko pokriva stroške in koliko dobička ustvari. Program je preprost in vsak si lahko sam izračuna, ob pomoči knjigovodskih izkazov, ceno svoje delovne ure.

Vstop do računalniškega programa je zavarovan s člansko številko in z individualnim vstopnim geslom, kar zagotavlja tudi varnost in anonimnost vnesenih podatkov. Hkrati pa zagotavlja izpis individualne kalkulacije, ki je definirana tudi z nazivom firme člana.

Metodologija, uporabljena za izračun cene delovne ure v avtoservisnem obratu, po kateri deluje računalniški program je bil na seji Lakirno-karoserijskega sveta dne 29. junija 2010 predstavljen tudi zavarovalnicam in firmi Eurotax. Ti se z uporabljeno metodologijo strinjajo in kalkulacijo cene delovne ure narejene s tem programom sprejemajo kot argument v pogajanjih glede višine cene delovne ure. 

Povezava do programa je na razpolago s klikom na povezavo: kalkulacije delovne ure v AS obratu.