OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Zahvala za pomoč in podporo v času koronakrize

Upravni odbor sekcije avtoserviserjev (UO AS) je na zadnji seji opravil analizo obdobja od 10.3.-3.6.2020, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa. Ob ostalih ugotovitvah gotovo izstopa tudi zavedanje, da se je izjemno izkazal pri svojem delu obrtno-zbornični sistem kot celota. Zato so se zahvalili vodstvu OZS in hkrati vsakemu posamezniku v zborničnem sistemu, tako na OOZ kot na OZS.

UO AS je zahvale podelil ob zaključku seje UO OZS dne 30.6.2020. V imenu članov sekcije in UO AS se je predsednik sekcije g. Miran Andrejek zahvalil:

  • Branku MEHU, predsedniku OZS

  • Danijelu LAMPERGERJU, generalnemu direktorju OZS

  • Igorju PIPANU, sekretarju sekcij

  • zaposlenim na Območnih obrtno-podjetniških zbornicah

  • zaposlenim na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

za

  • posluh in razumevanje potreb stroke in varnosti,
  • požrtvovalno in strokovno delo,
  • informiranje in
  • sprejemanje družbeno odgovornih odločitev,

ki so obrtnikom in podjetnikom v panogi avtoservisiranja omogočili

varno in družbeno odgovorno delo v obdobju epidemije koronavirusa ter

hiter zagon dela ob sproščanju ukrepov po epidemiji.

 

Zahvalo je v govoru obrazložil predsednik sekcije g. Miran Anderjek, ki je med drugim povedal:

»Informacije so se izkazale za najbolj pomembno vrednost – in vrednoto – v času epidemije. Še posebej zato, ker je bilo v poplavi informacij težko razbrati, katera je prava – prav v smislu verodostojnosti, jasnosti, pa tudi, katera je argumentirana in celovita. Zato je bilo pomembno pripravljati prave pobude državnim institucijam, argumentirati predloge in jih tudi zagovarjati. Sekcija je prav na tem področju bila deležna izjemne pomoči Obrtno zborničnega sistema. Ideje in argumente je vodstvo OZS predstavljalo državnim institucijam in Vladi RS. Vodstvo OZS je tudi opozarjalo na povratne informacije, predsednik OZS g. Branko Meh pa je s svojim vidnim in tudi manj vidnim nastopanjem zagovarjal interese gospodarstva, pa tudi varnega dela. Generalni direktor OZS g. Danijel Lamperger je izjemno dobro koordiniral strokovne službe na OZS, ob najrazličnejših urah dneva in noči sporočal pomembne informacije in opozarjal na dejstva, ki so morala priti do članov, hkrati pa skrbel za varno delo tudi na OZS. Strokovne službe OZS, informatiki, Svetovalni center, obveščanje in informiranje, javna pooblastila in ostale službe na OZS, skratka zaposleni na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so skupaj z Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami tvorili homogeno celoto, zmagovalni tim, ki je, bolj ko je bil obremenjen, bolje je deloval.  Informacije ter priporočila so se širila ne le s pomočjo spletne strani sekcije, ampak tudi preko spletne strani OZS, družabnih omrežij in ob pomoči slehernega zaposlenega v obrtno-zborničnem sistemu: tako tistih na OZS kot tistih, ki dosežejo sleherni, še najbolj skrit kotiček Slovenije – to so zaposleni na Območnih obrtno-podjetniških zbornicah

Svoj govor pa je zaključil z naslednjimi besedami:

»Nekje je bilo zapisano, da izredne razmere ne oblikujejo značaja, ga pa razkrijejo. Vsi, ki ste bili danes deležni naše zahvale, predvsem pa vsi zaposleni na OZS in na vsaki izmed OOZ, ki jim ne morem osebno seči v roko in se jim osebno zahvaliti, so v teh razmerah pokazali veliko mero pripadnosti, razumevanja, odgovornosti in pripravljenosti doprinesti k omilitvi škode na področju gospodarstva in obrti. Vaša predanost delu, ki so jo izkazali, tudi v teh težkih razmerah, dokazuje, da imate srce na pravem mestu in da lahko skupaj, sploh pa Obrtno-zbornični sistem kot celota, premagamo vse ovire. Res Vam iskrena hvala!«