OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

NORMIRANEC, da ali ne?

Datum dogodka

07.09.2022

Brezplačna spletna strokovna delavnica: NORMIRANEC, da ali ne?

SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije organizira to brezplačno strokovno spletno delavnico, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PROGRAM:

  1. Pogoji za vstop med »normirance«- kaj pa DDV?
  2. Pogoji za izstop iz sistema »normirancev«,
  3. Ali »normiranci« res ne potrebujejo računovodjo oz. katere evidence morajo voditi s.p.? normiranci in katere gospodarske družbe, ki vstopijo v sistem »normirancev«,
  4. Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb » za »normirance«
  5. Vpliv »COVID-19 zakonodaje« na davčni obračun normirancev
  6. Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in davka od dohodka pravnih oseb na osnovi dejanskih prihodkov in odhodkov (problematika davčno priznanih odhodkov, uveljavljanje olajšav,…),
  7. Kako in kdaj izračunamo osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost samostojnega podjetnika (omejitve, spodbude,…),
  8. Odgovori na vprašanja udeležencev.

 

Delavnica bo podkrepljena z veliko primerov iz prakse.

Predavateljica:
Jana Galič Po izobrazbi je dipl. ekon., leta 2002 je opravila izpit in pridobila certifikat za davčnega svetovalca. Leta 2010 je pridobila licenci za člana državne izpitne komisije za Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacije (npk) za računovodje In knjigovodje. Že 30 let je vodja finančno računovodske službe.

Trajanje: 4 šolske ure

Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA. Obvezna je predhodna spletna prijava.

Več informacij in kontakt:
(01) 58 30 553, Jana Golić, podjetniška svetovalka SPOT: jana.golic@ozs.si

Vljudno vabljeni!

ozs spot