OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Protieksplozijska zaščita

Kdaj je potrebno izvajati ukrepe protieksplozijske zaščite?

Ukrepe protieksplozijske zaščite je potrebno izvajati, kadar v delovnih procesih obstaja možnost tvorbe eksplozijske zmesi. Eksplozijsko zmes lahko tvorijo:

  • hlapi vnetljivih tekočin oz. plinov pomešanih z zrakom,
  • gorljiv prah pomešan z zrakom.

V kolikor se v procesih uporabljajo vnetljive tekočine, plini ali gorljiv prah oz. v kolikor pri procesih nastaja gorljiv prah, je potrebno izvajati ukrepe protieksplozijske zaščite.

...