OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Elektronski evidenčni listi

V Sloveniji je od leta 2013 dalje vzpostavljen informacijski sistem (IS sistem) o ravnanju z odpadki. Evidenčni listi za odpadke, ki se premeščajo v Sloveniji, se od januarja 2013 naprej izpolnjujejo izključno z uporabo IS sistema. V ta namen se povzročitelji odpadkov, zbiralci in obdelovalci odpadkov registrirajo za uporabo Informacijskega sistema IS odpadki, na Agenciji RS za okolje. 

V kolikor izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov ni registriran kot uporabnik informacijskega sistema, lahko evidenčni list v njegovem imenu izpolni in elektronsko podpiše...