OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Poročanje o odpadkih za leto 2022

V skladu z 29., 37. oziroma 45. členom Uredbe o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov predložiti poročilo o odpadkih za leto 2022 najpozneje do 31. marca 2023. Predložitev poročil je sedaj omogočena ...

Podrobneje o tej tematiki si lahko preberete na spletni strani sekcije, ki je dostopna članom sekcije.