OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Slovenski podjetniški sklad sofinancira nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2020 z dne 7.7.2020 objavil »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19. Na voljo je skupno 10 milijonov evrov finančnih sredstev, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 7,2 milijona evrov. Prijavijo se lahko podjetja z najmanj 5 zaposlenimi (kot zaposlena oseba se pri s.p. upošteva tudi nosilec dejavnosti).

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 12. 3. 2020 in se zaključi z 31.10.2020.

Dobavitelja si lahko izberete sami, je pa potrebno pri izboru dobavitelja ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni in ustrezne kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju,tako da je zagotovljena ustrezna varnost zaposlenih in omogočeno varno poslovanje oz. delovanje podjetja v času epidemije COVID19.

Več o javnem pozivu si lahko preberete na spletni strani SPS https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.