OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

SPREMEMBA ZAKONA O DDV

V Uradnem listu RS št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022 je objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M), ki ga je Vlada RS sprejela 27.12.2021. Zakon bo pričel veljati 22. 1. 2022.

Bistvene novosti, pomembne za področje vozil:

1. Odbitek DDV od motornih vozil brez izpustov CO2

Davčni zavezanec lahko odbija vstopni DDV pri nabavi motornih vozil (avtomobilov, motornih koles, koles, ...) brez izpustov CO2, vendar le v delu uporabe vozila za poslovne namene, če vrednost vozila, skupaj z DDV in drugimi dajatvami, ne presega 80.000 EUR. Odbitek DDV je mogoč tudi od nabav goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev za ta motorna vozila. Če je davčni zavezanec nabavil tako vozilo pred uveljavitvijo zakona, lahko izvede popravek odbitka vstopnega DDV po 69. členu v sorazmernem delu za preostanek obdobja popravka.

2. Ostale pomembne spremembe: dostop do celotne novice na članskih straneh