OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Obveznosti pri prevozu odpadkov

Prevoz odpadkov v Sloveniji

Skladno z določili Uredbe o odpadkih se za prevoznika odpadkov šteje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov. Vsi prevozniki odpadkov morajo biti skladno z zahtevami Uredbe o odpadkih vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje. To pomeni, da se mora podjetnik, ki prevaža odpadke, in le ti niso v njegovi lasti, vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov pri ARSO. ...